Kukerovo

Хотел 2006

Местоположение:
м. Кукерово, общ. Разлог

Инвеститор:
Владислав Киров

Година на проектиране:
2006

Етап на изпълнение:
Работен проект/Разрешение за строеж

Описание:
Проектът е разработен като апартаментен хотел с 62 апартамента, лоби бар, магазин

РЗП:
3 375 кв.м.

Площ парцел:
1 500 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков
арх. Христомир Колев

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.