Aphrodita

Хотел 2012

Местоположение: с. Огняново, общ. Гърмен

Година на проектиране: 2012

Етап на изпълнение:
Работен Проект/Строително разрешение

РЗП:
3 940 кв.м.

Площ парцел:
6 000 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков, арх. Христо КостадиновYou need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.