Жилищна сграда

Жилищна сграда 2012

Местоположение:
гр. Кърджали

Инвеститор:
Т2 Инженеринг ООД

Година на проектиране:
2012

Етап на изпълнение:
Работен проект/Разрешение за строеж

РЗП:
1 470 кв.м.

Площ парцел:
240 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков, арх. Силвия Желева

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.