Aivazovsky Park

Жилищен комплекс 2013

Местоположение:
гр. Поморие

Инвеститор:
ГрийнЛайф

Година на проектиране:
2013

Етап на изпълнение:
Строителство

Описание:
Проектът е разработен като комплекс от 3 жилищни сгради, съдържащи 251 апартамента, гаражи и търговски обекти, разположени в паркова среда.

РЗП Общо:
14 745 кв.м.

Площ працел:
11 410 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков, арх. Христо Костадинов, арх. Силвия ЖелеваYou need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.