Paradise Gardens 2

Ваканционен комплекс 2014

Местоположение:
м. ”Мапи”, общ. Созопол

Инвеститор:
ГрийнЛайф

Година на проектиране:
2014

Етап на изпълнение:
Строителство

Описание:
Проектът е разработен като комплекс от 5 жилищни сгради, съдържащи 154 апартамента и 20 броя двуетажни вили, разположени в паркова среда.
РЗП Общо:
11 500 кв.м.

Площ працел:
11 000 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков, арх. Мариела Стоянова, арх. Силвия Желева

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.