Paradise Gardens 2

Ваканционен комплекс 2009

Местоположение:
м. Мапи, общ. Созопол

Инвеститор:
Грийн лайф АД

Година на проектиране:
2009

Етап на изпълнение:
В процес на строителство

Описание:
Проектът е разработен като комплекс от 5 свободностоящи сгради с 160 апартамента и 18 свободностоящи или свързани помежду си двуетажни ваканционни къщи. Комплексът разполага с басейн, заведение за хранене, магазини.

РЗП:
14 000 кв.м.

Площ парцел:
13 700 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков
арх. Христо Говедаров

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.