First Line

Ваканционен комплекс 2012

Местоположение:
общ. Созопол, м. ”Мапи”, зад къмпинг ”Каваци”

Инвеститор:
ГрийнЛайф

Година на проектиране:
Етап I: 2010
Етап II: 2012

Етап на изпълнение:
Етап I: Въведен в експлоатация
Етап II: Строителство

РЗП Общо:
21 580 кв.м.

Площ парцел:
17 500 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков, арх. Христо Костадинов,
арх. Мариела Стоянова

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.