Ваканционен комплекс

Ваканционен комплекс 2011

Местоположение:
общ. Созопол, м. ”Ачмалъци”

Инвеститор:
Интерконсулт-В ЕООД

Година на проектиране:
2011

Етап на изпълнение:
В етап на строителство

РЗП:
7 720 кв.м.

Площ парцел:
6 160 кв.м.

Проектантски екип:
арх. Атанас Танков, арх. Христо Костадинов,
арх. Мариела Стоянова

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.