Aрхитектурното бюро “Танков Архитекти” е създадено през 2004г. с водещ проектант Атанас Танков, който притежава голям опит в проектирането на ваканционни селища от затворен тип, отговарящи едновременно на българските норми за категоризация на туристическите обекти и на тези на английската федерация на туроператорите – FTO.

Дейността на бюрото обхваща архитектурно-строително и териториално-устройствено проектиране, предпроектни проучвания и консултации.

Проектантското бюро е изготвило инвестиционни проекти за повече от 50 обекта: ваканционни комплекси, хотели и жилищни сгради с общо РЗП над 350 000 кв.м. Високото качество на услугите е приоритет за проектантския екип, който притежава голям опит в проектирането ваканционни селища от затворен тип.

home image

Реализация целите на клиента

You need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for better experience.